Sažetak

Lada Badurina
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Jezikoslovni pristupi tekstu

U prilogu će biti riječi o mjestu teksta u tradicionalnim, a potom i u nekim novijim jezikoslovnim teorijama. Posebno će se istaknuti važnost, ali i ograničenja praške teorije funkcionalne perspektive (koja je imala snažan utjecaj i na hrvatsko jezikoslovlje, naročito u tzv. aktualnoj sintaksi Josipa Silića). Naime već je aktualna sintaksa, napose ideja o obavijesnom ustrojstvu iskaza znatno pridonijela unapređenju sintaktičkih opisa, posebice kad je riječ o tzv. nekonstituentskim dijelovima rečeničnoga ustrojstva, ali i o redoslijedu članova rečeničnoga ustrojstva (zamijećeno je to u Gramatici hrvatskoga jezika koju supotpisuju članovi zagrebačke Katedre za hrvatski standardni jezik – Josip Silić i Ivo Pranjković). U nastavku će se razmotriti i druge (interdisciplinarne) teorije, ponajprije one koje se počinju izrazitije zanimati ne samo za tekst kao jezičnu strukturu nego i za komunikacijske aspekte jezika (tj. za jezičnu djelatnost). U takav će se kontekst postaviti pitanje koncepcije (budućeg) studija jezikoslovne kroatistike.