Sažetak

Branimir Belaj
Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Kako suvremeni teorijski pristupi mogu pomoći jezikoslovnoj kroatistici?

O četirima zadacima suvremene jezikoslovne kroatistike već je bilo riječi u Belaj (2008, 2009), a u ovom će se radu detaljnije elaborirati prednosti i nužnost provođenja, prema autorovu mišljenju, dvaju najvažnijih zadataka − (i) primjene teorijsko-metodološkoga aparata suvremenih lingvističkih teorija na opis hrvatskoga jezika i (ii) otvaranja jezikoslovne kroatistike prema inozemnoj lingvističkoj sceni. Prednosti su provođenja tih dvaju zadataka prije svega u uključivanju jezikoslovne kroatistike u suvremene europske i svjetske lingvističke tokove objavljivanjem većega broja znanstvenih radova u relevantnim međunarodnim publikacijama, u odmaku od počesto tradicijskoga i filološki obojenoga pristupa gramatici kao i u nas sveprisutnoga normativnoga pristupa jeziku općenito, a posebno u odmaku od pravopisne problematike i jezičnoga savjetništva. Posljedično, takav će zaokret otvoriti i veće mogućnosti uključivanja kroatista, napose mladih, u relevantne međunarodne projekte, koji, prije svega s financijske strane, sve više postaju nezaobilazan čimbenik ozbiljnoga znanstveno-istraživačkoga rada. U skladu s tim bit će riječi i o potrebi osuvremenjivanja studijskih programa relevantnom teorijskolingvističkom literaturom.

Ključne riječi: hrvatski jezik, jezikoslovna kroatistika, suvremene lingvističke teorije, lingvistika, filologija