Sažetak

Vinko Brešić
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Okviri, dometi i perspektive književne kroatistike

Otkad je u akademsku zajednicu uveden pojam kroatologije, ionako širok i nikad posve jasan pojam kroatistike počeo se svoditi na studij hrvatskog jezika i književnosti, što je bilo tradicionalno najuobičajenije njezino tumačenje, odnosno poimanje kroatistike u užem smislu.  U širem smislu taj pojam uključuje, pokraj filologije, i druge aspekte hrvatske kulturne tradicije poput etnologije, arheologije, povijesti umjetnosti i povijesti filozofije. Na metodološkom planu to kroatistiku čini interdisciplinarnim humanističkim područjem koje se u novije vrijeme sve više po sadržaju preklapa s formalno još neovjerenim, ali praktično sve produktivnijim i popularnijim studijem hrvatske kulture.  Autor u svome prilogu raščlanjuje pojam kroatistike, opisuje nastanak, razvoj i njezine oblike te ocjenjuje domete i perspektive književne kroatistike kao akademske discipline.

Ključne riječi: kroatistika, hrvatska književnost, povijest književnosti, Sveučilište  u Zagrebu