Sažetak

Suzana Coha
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

(Post)modernistički historiografski koncepti i metode u povijestima svjetske književnosti Ivana Slamniga i Milivoja Solara

O recepciji svjetske književnosti u postmodernističkome razdoblju hrvatske kulture na specifičan način između ostaloga svjedoče i Svjetska književnost zapadnoga kruga od srednjega vijeka do današnjih dana Ivana Slamniga (1973; II. dopunjeno izdanje 1999; III. izdanje 2001) te Povijest svjetske književnosti Milivoja Solara (2003). U tekstu koji se predlaže ovim sažetkom usporedile bi se dvije navedene povijesti svjetske književnosti s obzirom na u njima aktualizirane književnohistoriografske metode i koncepte. Naglasci bi se stavili na simptome (post)modernističkih trendova u hrvatskoj književnoj historiografiji i, šire, u hrvatskoj kulturi, u vezu s kojima se rečeni koncepti i metode mogu dovesti.