Sažetak

Marica Čilaš Mikulić, Ivančica Banković-Mandić
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Hrvatski kao drugi i strani jezik sa sveučilišne perspektive

Unatoč svojem kontinuitetu poučavanja na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, hrvatski kao drugi i strani jezik dugi niz godina nije bio predmetom znanstvenoga proučavanja. Poučavao se prema audiovizualnoj globalno-strukturalnoj metodi, tvorac koje je P. Guberina, a prve udžbenike za učenje toga jezika prema AVGS metodi napisali su Lj. Jonke, E. Leskovar, K. Pranjić i I. Škarić. Premda je AVGS metoda poučavanja doživjela svjetsku slavu, u Hrvatskoj se nije dalje razvijala. Potkraj devedesetih godina 20. stoljeća počinju prva znanstvena istraživanja hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika. Teme tih istraživanja od svojih početaka do sredine drugoga desetljeća dvadeset i prvoga stoljeća proširile su svoj raspon od tema koje se tiču usvajanja pojedinih jezičnih kategorija i razina u hrvatskome kao inome jeziku do pitanja strategija učenja hrvatskoga jezika, straha od jezika, definiranja jezičnih kompetencija, tematski raznih kontrastivnih istraživanja itd. Područje hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika u metodološkom je i teorijskom pogledu interdisciplinarno područje koje uz metodička i didaktička istraživanja obuhvaća različita psiholingvistička, usko lingvistička, pragmalingvistička i sociolingvistička istraživanja. Kao rezultati tih istraživanja nastaju udžbenici i priručnici za učenje jezika te njegovo poučavanje, razvija se terminologija. U izlaganju će se ukratko predstaviti obim tema i metodologija istraživanja u posljednja dva desetljeća, objasniti vanjski čimbenici koji utječu na razvoj ovoga područja. Pokazat će se kako se primjena tih istraživanja odrazila na koncept poučavanja hrvatskoga kao drugoga i stranoga na Filozofskom fakultetu – kako je jezični tečaj postao sveučilišni modul. Usporedit će se rezultati istraživanja ovoga područja s istraživanjima i poučavanjem nekih svjetskih, a i nekih slavenskih jezika kao inih. Ukratko će se prikazati potrebe, ciljevi i strategije daljnjega razvoja ovoga iznimno dinamična područja.

Ključne riječi: hrvatski kao drugi i strani jezik, metodologije istraživanja, metode poučavanja, tečaj jezika, sveučilišni modul