Sažetak

Mario Essert, Juraj Benić, Jakov Topić, Božidar Štimac
Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

Mogućnosti označiteljskih alata unutar mrežnog okvira za istraživanje hrvatske kulturne baštine

U radu je predstavljen mrežni okvir (eng. framework)  za čuvanje i obradbu različitih kategorija  hrvatske kulturne baštine (književnost, slikarstvo, arhitektura i dr.) pohranjenih u različitim medijima (digitalizirani rukopisi, tekst, listine, slike, zvučni atlasi…). Među brojnim modulima okvira ističu se označiteljski alati direktno primjenljivi i korišteni u području paleografije i kodikologije (DocMark), ali i sintaktičko-semantičkog označivanja teksta (TEIMark). Radi se o razvijenim vizualnim alatima posebno zanimljivima za filologe. Unutar okvira nalazi se također modul za online oblikoslovlje, kao i leksikografski modul za tvorbu abecedarija, odnosno rječnika (u ovom trenutku za online tehničke rječnike, ali uključuje i sva humanistička područja). Posebnu snagu imaju sveze povezanih pojmova unutar definicija i natuknica odabranih online rječnika, kao temelj za buduće opće jezikoslovne povezane podatke (LLOD, linguistic linked open data) u CroLLOD mrežnom oblaku.

Ključne riječi: digitalna humanistika, alati za vizualno označivanje, online oblikoslovlje i leksikografija,  povezani podatci