Sažetak

Ivan Janjić
I. gimnazija Zagreb

Kroatistika i nastava Hrvatskoga jezika

Budući da od 2001. godine, od završetka studija jednopredmetne kroatistike, kontinuirano sudjelujem u školskome sustavu nastave Hrvatskoga jezika, u svojem ću izlaganju naznačiti ključne probleme s kojima se susreću nastavnici materinskog jezika i književnosti, kao i njihovi učenici, te ću predložiti moguća rješenja. O tome da je školski sustav problematičan svjedoči i stručna i nestručna javnost. Također od rujna 2015. započinje već dugo najavljivani rad na reformi školstva, što će uključivati i reformu nastave Hrvatskoga jezika, pa je i na ovom skupu koji problematizira pozicioniranje nacionalne filologije u društvu dobra prilika za otvaranje pitanja i za prijedlog pokojeg odgovora. Ovo su osnovne teme izlaganja: problemi s Nastavnim planom i programom Hrvatskoga jezika za gimnazije; problemi u trima nastavnim područjima predmeta Hrvatski jezik (Hrvatskoga jezika, Hrvatske i svjetske književnosti te Jezičnoga izražavanja); problemi sa stručnim kompetencijama nastavnika hrvatskoga jezika; problemi s kompetencijama učenika u nastavi Hrvatskoga jezika; problemi s dodatnim programima koji se moraju integrirati u nastavu Hrvatskoga jezika (Ispitnim katalogom NCVVO-a, Zdravstvenim odgojem, Građanskim odgojem, Nacionalnim okvirnim kurikul(um)om i dr. ); problemi sa školskim udžbenicima za Hrvatski jezik (čitankama i udžbenicima za jezik); problemi s nedostatkom komunikacije između institucija koje skrbe za hrvatski jezik.

Nastava Hrvatskoga jezika ima višestruk i neraskidiv doticaj s kroatistikom u svim dimenzijama. Kroatistička znanja izravno se primjenjuju u školama. Nastavnički školski kadar, sadašnji i budući studenti kroatistike te njihovi profesori, ključan su element u procesu nastave Hrvatskoga jezika, stoga bi spomenuti problemi, a posebice njihovo rješavanje, trebali biti izazov i poticaj, a možda i dužnost, upravo Odsjeka za kroatistiku na našemu fakultetu. Znanstveni skup bit će izvrsna prilika da se stručnjaci iz različitih područja kroatistike zainteresiraju za spomenutu problematiku. Izlaganje će u svakom slučaju afirmirati „načela i metode filologije“ bez kojih je suvremena nastava jezika i književnosti nezamisliva.