Sažetak

Lana Molvarec
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Saidova putujuća teorija (travelling theory) u kontekstu znanstvenog proučavanja hrvatske književnosti

Prvi dio izlaganja bit će uvodni i donijet će ukratko bitne odrednice Saidova koncepta putujuće teorije te odjeke toga koncepta u kulturnoj teoriji.

Drugi dio izlaganja na nekoliko će primjera koji su najbliži znanstvenim interesima autorice izlaganja, s obzirom na širinu teme, ilustrirati što je i na koji način doputovalo u suvremenu hrvatsku znanost o književnosti iz drugih humanističkih i društvenih disciplina. To zatim otvara rasprava o velikom zaokretu u paradigmi (Kuhn) znanosti o književnosti u sklopu studija filologije do kojeg je u hrvatskom kontekstu došlo u posljednjih četvrt stoljeća. Sve nas to vodi do velike, nikad sustavno obrađene metametodološke teme o tome što je uopće metodologija u znanosti o književnosti, koja je njezina uloga, svrha i cilj, kakav odnos ostvaruje prema egzaktnim znanostima, a osobito prema društvenim i humanističkim znanostima (sociologija, antropologija) i njihovim metodologijama. Imajući u vidu upravo početnu Saidovu tezu, postavit ćemo pitanje i pokušati dati odgovor: koliko se i na koji način hrvatska znanost o književnosti paradigmatski promijenila preuzimajući teorijske koncepte iz drugih humanističkih i društvenih disciplina te koliko se u tom zaokretu metodološki zaokružila ili pak ostala nedorečena.