Sažetak

Jadranka Nemeth-Jajić
Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu

Stilistika književnih i neknjiževnih tekstova u surječju novih obrazovnih koncepcija

Književni i neknjiževni tekstovi u ovome se radu promatraju s obzirom na novosti što ih donose nove obrazovne koncepcije prema kojima se oblikuje predmetni kurikul Hrvatskoga jezika. Pritom se velika pozornost pridaje neknjiževnim tekstovima. U skladu s tim ističu se sličnosti i razlike između dosadašnjih nastavnih programa i programa novoga kurikula u pristupu književnim i neknjiževnim tekstovima. Nadalje, raspravlja se o tome što bi trebala obuhvaćati školska analiza neknjiževnih tekstova, na kojim bi se teoretskim spoznajama lingvističke (i funkcionalne) stilistike, lingvistike teksta pa i klasične retorike ona trebala temeljiti i koja bi klasifikacija tih tekstova bila prikladna za školsku uporabu. Također se upućuje na izazove i poticaje koji se s obzirom na nove obrazovne koncepcije javljaju za studij kroatistike te se predlaže jedno od motrišta koje može pridonijeti traženju odgovora na to pitanje.

Ključne riječi: nove obrazovne koncepcije, neknjiževni tekstovi