Sažetak

Kristina Peternai Andrić
Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Zašto je književnost važna? Etički i empatički aspekti suvremene naratologije

Bez obzira na to koliko je već raspravljano pitanje zašto je književnost važna i vrijedna proučavanja – ili bi barem to trebala biti – ono je jedno od onih pitanja što iziskuju ponovno promišljanje, mimo birokratskih zahtjeva što traže da se opravda svrhovitost i korisnost književnoistraživačkog posla. Dosadašnji pristupi velikim su dijelom isticali važnost književnosti s društvenog i kulturnog aspekta u smislu općenite vježbe čitanja kao neophodne vještine u svim disciplinama i aspektima života, vježbe empatije i mjesta susreta s Drugim i od sebe različitim, kao medija za tvorbu pojedinačnog i kolektivnog identiteta (na primjer, nacionalnog kroz isticanje nacionalnog književnog kanona), kao sredstvo za izoštravanje etičke prosudbe čitatelja, pa do estetičkih vrijednosti književnosti. Oslanjajući se na uvide Wolfganga Isera, J. Hillisa Millera, Jana Albera i drugih književnih teortičara, u prvom dijelu izlaganja pokušat će se raspraviti pitanje svrhe i uloge književnosti u suvremenim uvjetima globalizacije i razvoja komunikacijskih tehnologija što su dovele do preobrazbe diskurza književnosti, dok će se u drugom dijelu izlaganja promotriti suodnos pripovijesti i kategorija identiteta, etike i empatije.