Sažetak

Bernardina Petrović
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Pragmakroatistika danas i sutra

Jezikoslovna su pragmatička istraživanja ponajprije usmjerena funkcionalnoj povezanosti jezičnih fenomena s drugim područjima ljudskoga života te razmatranju odabira, prihvatljivosti, dogovorenosti i prilagodljivosti tih fenomena u svakodnevnoj komunikaciji. Na stvarnost su komunikacijske prakse znatno utjecali globalizacijski procesi koji su jasno potaknuli promjene u jezičnim manifestacijama  i značajno pomaknuli pitanje granica između uzusa i norme. Kako jezikoslovna kroatistika ne može ignorirati te mijene, nego ih naprotiv mora usustaviti i propitati, pragmakroatistiku stoga treba prihvatiti kao teorijski i metodološki okvir u kojemu se primarno istražuje suodnos uporabne i kodifikacijske norme hrvatskoga jezika s osobitim obzirom na ublažavanje granica između normativističkih standardnojezičnih zakonitosti i komunikacijskih zahtjeva u skladu s aktualnim globalizacijskim trendovima. Njezina je zadaća ustvrditi u kojoj se mjeri i kojim sredstvima komunikacijske prakse opiru ne samo pretjeranim nego i zastarjelim standardnojezičnim kodifikacijskim zakonitostima te kako pomiriti i uskladiti te dvije krajnosti.