Sažetak

Tatjana Pišković
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Zaobilaženje znanstvene rasprave o jezičnome oblikovanju rodnih identiteta

Naslov izlaganja svojevrstan je eufemizam činjenice da feministička lingvistika ili feministička kritika jezika uopće nije dotakla hrvatsko jezikoslovlje. Iako se pojavila sredinom 1970-ih, prvu ozbiljnu promjenu paradigme doživjela 1980-ih, a 1990-ih odrekla se početnih svojih postavka i potpuno preosmislila svoju metodologiju, hrvatsko ju je jezikoslovlje cijelo to vrijeme uspješno ignoriralo. Zato je ostavilo prostora mnogim nestručnjacima i feminističkim aktivistkinjama bez lingvističkoga obrazovanja da o rodu i jeziku govore aktivistički, ali nestručno. U izlaganju će se upozoriti na osnovne faze razvoja feminističke lingvistike, na moguće razloge njezina izostanka iz naše jezikoslovne povijesti i na prednosti koje bavljenje jezikom iz te perspektive može donijeti hrvatskoj filologiji.