Sažetak

Ivo Žanić
Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Sociokulturna lingvistika, popularna kultura i suvremeni hrvatski

U odrednice se standardnog jezika uobičajeno uvrštavaju nadregionalnost i neutralnost, što ovaj rad nastoji propitati u odnosu na leksičku normu iz dva aspekta. Prvo, kategorije stilema, stilske obilježenosti i stilske rezerve, preuzete iz književne stilistike, ne čine se (više) analitički funkcionalnima kad je riječ o standardnom jeziku. Zato se predlaže uvođenje kategorije kulturno obilježene riječi, pri čemu se misli na hrvatske regionalne kulture. Drugo, standardni se jezik (više) ne može postavljati u suodnos s tradicionalnim dijalektima, jer oni takvi ne postoje kao komunikacijski aktivni varijeteti u javnoj sferi. U njoj su, međutim, snažno prisutni i prestižni regionalne koinē, interdijalekti i vernakulari velikih gradova, posredovani i žanrovima popularne kulture, najviše glazbom i filmom. Na tragu aktualne evolucije sociolingvistike u sociokulturnu lingvistiku pokušava se razmotriti bi li u hrvatskim prilikama bilo primjereno uvesti (sub)disciplinu sociokulturne standardologije.